Четвер, 27.06.2019, 13:50
Вітаю Вас Гість | RSS

Форма входу

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Методична робота

Довідка про стан викладання української мови та літератури (Директор школи - Запоточна М.М.)

ДОВІДКА

про стан викладання і рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури в Підзамочківській ЗОШ І-ІІ ступенів протягом 2009-2014 р.р.

Навчання української мови та літератури в школі  здійснюють 2 вчителі. Вони   мають вищу освіту, викладають предмет за фахом.

Гула Емілія Йосипівна – спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж – 32 років, працює над науково-методичною проблемою «Розвиток особистості учня засобами інтерактивного навчання на уроках української словесності ».

Романів Ганна Володимирівна – спеціаліст І категорії, педагогічний стаж – 14 років , працює над науково-методичною проблемою «Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури».

  Науково-методичні проблеми вчителів-словесників виходять із  шкільної проблеми «Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей самовдосконалення через підвищення рівня компетентності педагогів».

Українську мову та літературу в школі  викладають кваліфіковані вчителі, які на належному рівні забезпечують процес гуманітарної освіти. Навчання та виховання школярів словесники проводять згідно вимог діючих програм з української мови та літератури. Вчителі добре обізнані з пояснювальними записками програм, нормативними, інструктивно-методичними документами, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з різних видів мовленнєвої діяльності, володіють належними теоретичними і методологічними основами, принципами навчання і виховання, формами, методами, прийомами роботи на уроках.

Кожен має  свій цікавий досвід викладання, творчо підходить до пошуку й освоєння таких освітніх форм, які б зробили навчально-виховний процес цікавим і захоплюючим, забезпечували умови для розвитку в учнів потягу до знань, плекали їхні творчі здібності, прагнення до морального самовдосконалення.

Домінуючим у роботі філологів є особистісна орієнтація навчання, яка передбачає забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні мови, самопізнання і саморозвитку.

Словесники працюють  над наближенням процесу навчання і виховання до потреб і можливостей дитини та перетворення його на співпрацю учителя й учня. Використовуючи на уроках різні інноваційні технології,  вчителі-словесники забезпечують позитивну мотивацію учнів до здобуття знань, формують стійкий інтерес до них, дають відчуття потреби в самоосвіті. Творчі здібності  дітей  розвиваються шляхом раціоналізації та модернізації змісту, форм, методів і засобів навчання. Ведеться тематичний облік знань.

   Інновації, які охопили сучасну освіту, органічно вплітаються в навчально-виховний процес. Їх активно запроваджують вчителі-словесники, чиї уроки вирізняються:

 • сучасністю (постійним прагненням до новизни й удосконалення змісту);
 • оптимальністю (спробами досягти навчально-виховних цілей при економному використанні часу);
 • інтегральністю (синтезом знань із мови, літератури, історії, художньої культури, краєзнавства, музики, живопису, театрального мистецтва тощо);
 • науковістю (опорою на досягнення сучасної науки).

     Нові підходи вчителів до технології уроку забезпечують сприятливі умови для розвитку творчості учнів, формування мовної особистості. Але ці підходи ставлять низку вимог і до вчителів, з якими вони успішно або частково справляються. Це, насамперед, уміння діагностувати цілі навчання, досконало володіти мовою, розробляти опорні конспекти та електронні уроки, володіти проблемним навчанням, організовувати індивідуальну та групову роботу учнів, залучати їх до роботи з комп’ютером. Особливе місце в роботі вчителів-словесників відводиться практичному засвоєнню шкільного курсу, широкому впровадженню граматико-стилістичних вправ, роботі з лексичними й граматичними синонімами, мовним спостереженням, конструюванню, редагуванню текстів, що сприяє засвоєнню теоретичних відомостей, удосконаленню культури мовлення, розвитку мовного чуття й логічного мислення школярів.

          Враховуючи психовікові особливості школярів, спираючись на власний досвід вчителі застосовує традиційні і нетрадиційні форми роботи на уроці, ефективної перевірки знань та ефективної організації праці учнів на різних етапах уроку: на етапі актуалізації опорних знань – «Інтелектуальну розминку», «Мозковий штурм», «Так – ні», «Вірю - не вірю», «Чомучка», «Шпаргалка», «Мікрофон»  та  інші. На етапі мотивації навчальної діяльності – прийоми «Дивуй!», «Приваблива мета», «Відстрочена відгадка», «Мікрофон». На етапі вивчення нового матеріалу – «Навчальний мозковий штурм» ( фронтально або в групах), «Учитель – учень», «Театралізація», «Дерево рішень», «Конкурс запитань». На етапі закріплення – «Прес – конференція», «Мікрофон», «Експрес-тести», «Лови помилку!», «Лінгвістичний крос», «Літературний диктант».

       Для підвищення рівня навчальних досягнень кожен учень школи створив «Портфоліо з української мови та літератури» .

      Словесники забезпечені фаховою та методичною літературою, різноманітними фаховими періодичними виданнями. На засіданнях ШМО та шляхом самоосвіти ознайомлюються з різними підходами до навчання учнів, інноваційними педагогічними технологіями, педагогічним досвідом. Досить плідною в цьому напрямі є робота вчителя Гули Е.Й.

                      Під час підготовки до уроків учителі творчо користуються посібниками з детальними поурочними планами, включають різні типи уроків, що охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: повторення, поглиблення й систематизацію, засвоєння знань, їх творче застосування на практиці, узагальнення, контроль і корекцію знань у процесі навчання. Чітко простежується в усіх вчителів тенденція щодо перебудови навчально-виховного процесу на уроках та позакласних заняттях на засадах гуманізму, демократизму, що яскраво простежується в зміні стосунків між учителями й учнями. У діяльності кожного з педагогів є свої родзинки, свій стиль, ефективні прийоми та методи роботи, і вони зацікавлено навчаються один у одного і створюють уроки, які вражають і учнів, і колег. Під час проведення анкетування і співбесіди з учнями 5-9-х класів переважна більшість опитаних відповіли, що в учителях їм подобається вміння спілкуватись з учнями, позитивне ставлення до дітей, доступність викладання, почуття гумору. Учні люблять нестандартні уроки, їм подобається працювати в групах та парах. Серед завдань, які виконуються на уроках мови та літератури, більшості учнів до вподоби творчі, випереджувальні завдання, комп’ютерні презентації, робота з індивідуальними картками, розігрування діалогів, інсценування. Це означає, що учні готові працювати творчо, і вчителі підтримують це бажання.

             Результати вивчення засвідчили, що викладання української мови та літератури спрямовується вчителями на підвищення якості знань, посилення виховного впливу на учнів, розвиток читацьких компетентностей, літературних уподобань, творчих здібностей. Більше уваги приділяється визначенню триєдиної мети уроку і його структурі: забезпеченню мотивації, представленню теми й очікуваних навчальних результатів, забезпеченню виконання системи вправ і завдань, спрямованих на формування мовних, комунікативних, соціокультурних умінь, оцінюванню результатів уроку, підбиттю його підсумків, коригуванню набутих знань.

Вивчення роботи філологів дозволяє констатувати, що належна увага надається позакласній роботі з предметів. У школі кожного навчального року проводяться заходи до Дня української писемності, Міжнародного дня рідної мови, Дня народження Лесі Українки, Тараса Шевченка, предметні тижні (тематичні лінійки, випуски газет, мовні свята, літературно-музичні композиції, лінгвістичні ігри, вікторини, усні журнали).

 Згідно наказів управління освіти і науки у школі проходять перші етапи предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої».

Романів Г.В. у практику своєї роботи активно впроваджує активні та інтерактивні технології: взаємне навчання, рольові ігри, парне читання, парний переказ, самостійне складання опорного конспекту з подальшим обговоренням, міні-дискусії.

Для покращення роботи в школі на належному рівні обладнано навчальний кабінет української мови та літератури, яким завідує Гула Е.Й. Матеріальна база відповідає вимогам. Учні мають можливість на уроках мови працювати з різними видами словників, використовуючи наявний роздатковий матеріал. В кабінеті оформлено стенди, придбано портрети письменників і поетів, таблиці для вивчення окремих тем та розділів програми, зібрано і систематизовано наочно-ілюстративний матеріал, тематичні папки. Оформляються вчителями виставки до уроків, оновлюється стенд «На допомогу учням».

  Гула Е.Й. постійний член журі районних олімпіад та конкурсів учнівської творчості.

Серед її учнів з року в рік є призери  на олімпіадах та конкурсах:           1.Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика:

  2009-2010р.р.:

Франко Ю.(6 кл.)- ІІІ місце

Чихарівський А.(7 кл.) – ІІ місце

Семенків Х.- (8 кл.) – ІІІ місце

         2010-2011 р.р.:

Франко Ю.(7 кл.)- ІІІ місце

Кабан В. (8 кл.) – ІІІ місце

Ольхова Ю.- (5 кл.) – ІІІ місце

2011-2012 р.р.:

            Франко Ю.(8 кл.)- ІІІ місце

Ольхова Ю.- (6 кл.) – ІІІ місце

2012-2013 р.р.:

Франко Ю.(9 кл.)- ІІІ місце

Ольхова Ю.- (7 кл.) – ІІІ місце

2013-2014 р.р.:

Ольхова Ю.- (8 кл.) – ІІІ місце

       2. Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури в

2009-2010р.р.:

Семенків Х.- (8 кл.) – ІІІ місце

          2010-2011 р.р.:

Франко Ю.(7 кл.)- ІІІ місце

Чихарівський А. (8 кл.)– ІІІ місце

2011-2012 р.р.:

           Франко Ю.(8 кл.)- ІІІ місце

Чихарівський А. (9 кл.)– ІІІ місце

2012-2013 р.р.:

Франко Ю.(9 кл.)- ІІІ місце

Ольхова Ю.- (7 кл.) – ІІІ місце

2013-2014 р.р.:

Ольхова Ю.- (8 кл.) – ІІІ місце

3.Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка в 2012-2013р.р.:

Ольхова Ю. (7 кл.)– ІІ місце

Франко Ю.(9 кл.)- ІІІ місце

В 2011 році Гула Е.Й. брала участь у конкурсі «Вчитель року», розробляла уроки з української літератури для 5 класу згідно нової програми (2013 р.)

Романів Ганна Володимирівна – старанна, відповідальна, знає матеріал, добросовісно готується до уроків. Намагається реалізувати такі принципи навчання: доступності, наочності, зв’язку теорії з практикою, систематичності й системності, самостійності й активності учнів. Серед форм роботи переважають робота з підручником, пояснення вчителя, виконання усних, письмових, тренувальних вправ, практичні роботи.

Серед її учнів високі досягнення мають в конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»: Роненко Надія - ІІІ місце(2011 р.). А в 2013-2014 н.р. на конкурсів читців виразного читання ім. Т.Г.Шевченка: Роненко Надія (9 кл.) – ІІ місце.

Варто зазначити, що дирекція школи систематично здійснює предметно-узагальнений контроль стану викладання української мови та літератури в 5-9 класах за такими напрямками: виконання навчальних планів, програм, реалізація рекомендацій МОН України щодо викладання української мови та літератури, науково-теоретичний рівень викладання, дотримання вимог єдиного орфографічного режиму, методика перевірки рівня знань учнів, раціональне використання робочого часу, виконання вимог щодо ведення шкільної документації, методика повторення вивченого матеріалу, впровадження активних форм і методів навчання, реалізація проблеми, над якою працює методичне об’єднання, результати навчання, якість знань, умінь і навичок учнів.

За результатами перевірки видаються накази: наказ №53-а від 01.11.2010 р. «Про проведення у школі І етапу ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказ №55 від 17.11.2010 р. «Про підсумки проведення І етапу ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказ №18 від 11.05.2011 р. «Про результати контрольної роботи з української мови учнів 9 класу», наказ №60 від 29.09.2011р. «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у 2011-2012 н.р.», наказ №67 від 08.11.2011 р. «Про проведення у школі І етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказ №68 від 23.11.2011 р. «Про підсумки проведення І етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказ №27 від 26.04.2012 р. «Про результати контрольної роботи з української мови учнів 9 класу», наказ №78  від 24.10.2012 р. «Про проведення у школі І етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та декади української мови», наказ №81-а  від 13.11.2012 р. «Про підсумки проведення І етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказ №2 від03.01.2013 «Про результати проведення контрольних директорських робіт робіт з української мови учнів 3-9 класів за І семестр 2012/2013 н.р.», наказ №16 від 28.02.2013 р. «Про підсумки засідання педагогічної ради «Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з української мови та літератури», наказ № 33 від 24.04.2013р. «Про стан викладання української мови та літератури в 5-9 класах», наказ №74/1 від 06.11.2013 р. «Про проведення у школі І етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказ №77 від 30.11.2013 р. «Про підсумки проведення І етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказ №93 від 29.12.2013 р. «Про заходи щодо розвитку та функціонування української мови на 2013-2017 роки в Підзамочківській ЗОШ І-ІІ ступенів», наказ №82 від10.09.2014 «. «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у 2014-2015 н.р.»,  наказ №87 від 03.11.2014 р. «Про проведення у школі І етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказ №88 від 07.11.2014р «Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури».

Питання «Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури в 5-9 класах» слухалося на засіданні педагогічної ради школи (протокол №2 від 28.03.2013 р.). Про хід виконання постанови з питання «Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури в 5-9 класах» (протокол №2 від 28.03.2013 р.) слухалося на засіданні педагогічної ради від 07.06.2013 р. протокол №6

Учителі-філологи беруть активну участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарів, шкільного МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, виступають з доповідями, дають відкриті уроки.

З боку дирекції створені оптимальні умови для забезпечення учителями якісного навчання школярів.

               Учителі української мови та літератури виховують в учнів усвідомлення виняткової ролі державної мови в суспільному й особистісному розвиткові кожного громадянина і необхідності належною мірою опанування її. Результатом ефективного рівня викладання та оволодіння учнями українською мовою є досить непогані навчальні досягнення учнів школи за 5 років.

 

 

 

Клас

Українська мова

Українська література

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

Успішність

якість

Успішність

якість

Успішність

якість

Успішність

якість

Успішність

якість

Успішність

якість

Успішність

якість

Успішність

якість

Успішність

якість

Успішність

якість

5

100

58

100

55

100

57

100

62

100

63

100

68

100

63

100

59

100

65

100

64

6

100

66

100

64

100

65

100

67

100

66

100

70

100

67

100

69

100

61

100

70

7

100

74

100

75

100

77

100

78

100

75

100

77

100

78

100

75

100

79

100

80

8

100

57

100

59

100

58

100

59

100

63

100

63

100

65

100

67

100

71

100

77

9

100

68

100

63

100

71

100

67

100

78

100

69

100

61

100

73

100

80

100

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Однак існують певні недоліки у цій важливій ділянці роботи. Недостатньо забезпечена художньою літературою шкільна бібліотека. На уроках української мови та літератури вчителями ще мало використовується ІКТ  у зв’язку із тим, що  матеріальна база школи є недостатньою.

            

            РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Вчителям-предметникам:
  1. Суворо дотримуватися у своїй роботі виконання вимог щодо втілення в практику Закону України «Про мови».

(Постійно)                                                                                                                                  

 1. Систематично працювати над формуванням грамотності учнів.
 2. Виконувати заходи щодо розвитку і функціонування української мови на 2013-2017 р.р.         

(До 2017 р.)

 1. Завідувачу кабінету Гулі Е.Й. продовжувати поповнювати навчально-матеріальну базу кабінету відповідно до сучасних вимог.
 2. Класним керівникам, вчителям початкових класів , вчителям-словесникам:
  1. Постійно  проводити роботу щодо виховання в учнів любові та поваги до рідного слова, звичаїв та традицій українського народу.  
  2. Використовувати усі можливі засоби щодо використання ІКТ у навчально - виховному процесі.    (Постійно)
 3. Бібліотекарю Роненко Г.М. постійно поповнювати бібліотечний фонд художньою літературою.

                                                                                                        

 

Директор школи                                                                                                              М.М.Запоточна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Методична робота | Додав: smile (22.12.2014)
Переглядів: 5118 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Підзамочківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz