Четвер, 27.06.2019, 14:06
Вітаю Вас Гість | RSS

Форма входу

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Методична робота

Доповідь про стан правової освіти і правовиховної роботи

 

Доповідь

 

Про стан правової освіти і правовиховної роботи, попередження дитячої бездоглядності  , злочинності, правопорушень, шкідливих звичок антигромадських проявів і недисциплінованості школярів

       

     Формування в  Україні громадянського суспільства, розбудова суверенної, незалежної,  демократичної та правової  держави вимагає зміни підходів до виховання молодого громадянина. Сьогодні вже не потрібно доводити, що без цілеспрямованого правового виховання  учнів цієї проблеми не розв’язати.

     Цілком закономірно, що на перше місце в цій роботі виходить проблема формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої  участі в громадському та духовному житті держави.

     У школі  за останні роки склалась певна система правової роботи з учнями та громадськістю.

    Правовий навчально-виховний процес в школі базується на Конституції України, Законі України  “Про освіту», Типовому Положенні про загальноосвітній заклад, Статуті школи.

    Метою правового виховання  педагогічний колектив вбачає у формуванні навичок правової культури.

Основними задачами цієї роботи є:

Формування здорового способу життя шляхом впровадження у навчально-виховний процес цілісної виховної системи:

створення умов для самовиховання, самореалізації та самовдосконалення;

виховання людяності, почуття любові до людей;

соціальна адаптація учнів (входження дитини в систему суспільних і творчих відносин);

захист від впливу конфліктів, життєвих негараздів, самотності;

профілактична робота щодо запобігання дитячій бездоглядності.

Згідно вимог Національної програми правової освіти основними напрямками виховної роботи в школі з правового виховання педагогічний колектив  вбачає :

- у  проведенні постійного обліку дітей і підлітків з девіантною поведінкою, які не відвідують заняття;

-у  організації роботи ради (комісії) з профілактики правопорушень;

- у розвитку учнівського самоврядування, організації та проведенні з його участю рейдів-перевірок («Урок», «Перерва», «Діти вулиці», «Дозвілля», «Канікули» та ін.);

- у формуванні навичок здорового способу життя у дітей та підлітків шляхом впровадження у навчально-виховний процес цілісної виховної системи;

- у формуванні в учнів почуття відповідальності за власне життя і здоров’я, за наслідки своїх дій шляхом отримання відповідних знань, умінь і навичок для своєчасного їх застосування в різних життєвих ситуаціях;

- у  формуванні у дітей і підлітків навичок правової культури шляхом усвідомлення, засвоєння та дотримання положень Статуту школи, Правил поведінки для учнів, залученні до участі у гуртках, конкурсах, олімпіадах, проведення декад і місячників правових знань;

- у  психологічному супроводі, створенні умов для самовиховання, самовдосконалення, самореалізації шляхом застосування  особистісно-орієнтованого підходу до виховання підлітків;

- у організації дозвілля, що передбачає змістовний відпочинок учнів на канікулах, участь у туристичній краєзнавчій роботі, спортивному гуртку, відвідування музеїв;

- у проведенні роботи з батьками, яка передбачає попередження фізичного, морального, психологічного насильства дітей в сім’ї.

З питань профілактики негативних проявів серед учнівської молоді в школі між учасниками навчально-виховного процесу розподілено функції:

    

Директор школи Запоточна М.М.:

- аналізує та веде облік дітей віком від 6 до 18 років, які проживають в мікрорайоні школи;

- визначає систему роботи школи з правового виховання;

- визначає тематику наказів і нарад з правового навчання та виховання.

    Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Шпак Н.Л.:

- визначає функціональні обов’язки педагогічних працівників щодо організації і проведення профілактичної роботи з учнями;

- координує виховну роботу (розділ річного плану роботи школи);

- контролює питання організації профілактичної роботи з учнівською молоддю в школі і класах.

    Класні керівники ( РоненкоГ.М., класний керівник 5 кл., Мулик М.Й., класний керівник 6 кл., Гула Е.Й., класний керівник 7 кл., Вербіцька Г.І., класний керівник 8 кл., Кралька Н.І., класний керівник 9кл.):

- складають соціальний паспорт класу;

- виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили учнів класу з девіантною поведінкою;

- залучають їх до позакласної та позашкільної діяльності;

- проводять з учнями індивідуальну роботу;

- відвідують сім’ї учнів, проводять індивідуальну роботу з їх батьками.

    Вчителі-предметники школи:

- надають індивідуальну допомогу в діяльності, ліквідації прогалин у знаннях.

   Педагог-організатор Романів Г.В.:

- залучає до роботи в гуртках учнів школи;

- надає громадські доручення;

- залучає до роботи в дитячих громадських організаціях «Молода просвіта», «Соколята».

    Рада школи: співпрацює з педагогічним колективом в організації виховання та навчання.

   Бібліотекар Роненко Г.М.:

формує розвиток читацьких інтересів  учнів школи;

організовує постійні виставки на тему  правової освіти та правовиховної роботи.

        Питання правового виховання виносяться на засідання методоб’єднання  класних керівників. На методоб’єднаннях класних керівників бібліотекар Роненко Г.М. робить огляд літератури, журналів, газетних статей, у яких висвітлюються відповідні питання.                                                                                      

      Бібліотека школи забезпечена юридичною літературою: Основи правознавства 9 клас, Сутковий В.Л., 2009р.; Правова енциклопедія школяра, 2005р.; Юридична енциклопедія, І том, 1998р.; Конституція України, Популярна юридична енциклопедія, 2002р.; Запобігання торгівлі людьми та експлуатація дітей, 2005р.; Конституція України для школяра. Важливим досягненням є те, що в бібліотеці встановлено мережу Інтернет. У бібліотеці діє інформаційний куточок, де розміщено правила користування бібліотекою, Інтернет-посилання з теми «Твої права». Протягом Тижнів правових знань у бібліотеці працюють виставки юридичної літератури. У 2013 році, наприклад, було організовано виставки на теми: «Закон і ми», «Конвенція ООН про права дитини». Бібліотекарем розроблено наочний матеріал для дітей молодших класів «Конвенція ООН про права дитини» у малюнках.                                                                                                                                                                                                     Працюючи за напрямками  правового виховання, педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:

1.    Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2.    Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3.    Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4.    Середня школа має виконувати важливе соціальне замовлення держави: формувати правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечувати висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки і культури.

5.    Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

6.    Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

7.    Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.

8.    Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

 

     Важливу роль в організації правової роботи здійснює Рада профілактики  в складі заступника директора з навчально-виховної роботи Шпак Н.Л., педагога-організатора Романів Г.В., голови Ради школи Роненко В.М. На засіданнях Ради з профілактики  розглядаються різноманітні питання щодо правовиховання та правозабезпечення: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, закріплення за учнями, схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів,  розглядаються проблеми працевлаштування випускників школи, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу.      Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. Засідання Ради з профілактики відбувається один раз на місяць. Члени Ради допомагають класним керівникам залучити учнів до гурткової роботи,  організовують проведення годин спілкування (щомісяця) про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я підлітка. Членами Ради проводяться рейди-перевірки з відвідування учнями школи, використання вільного часу. Учні 1-9  класів охоплені гуртковою роботою. В школі діють гуртки: «Шахи-шашки» (Запоточний М.А.), «Світ Біблії»(Мулик М.Й), «Писанкарство»(Пеньонжик З.П.), «Живи за правилами» (Шпак Н.Л.), «Історичне краєзнавство»(Кралька Н.І.).

 

      На основі річного плану роботи школи розроблено план з правового виховання учнів. Учнів, схильних до правопорушень в школі та на обліку в районній КМСН  немає.

    Згідно з річним планом роботи школи, планом роботи з правового виховання проведено в вересні місячник правових знань. Протягом місячника було проведені такі виховні заходи, які слід відмітити:

Розмова в колі: «Права неповнолітніх у нашій державі»( Кралька Н.І.).

Година спілкування: «Свобода та відповідальність»(Вербіцька Г.І.).

Бесіда: «Права дитини» (Романів Г.В.).

Година класного керівника «Концепція про права дитини» (Гула Е.Й.).

Круглий стіл: «Мої права та обов’язки»( Мулик М.Й.).

Правовиховні питання розглядалися на нараді при директорові школи:

20 грудня 2013р. «Про стан відвідування учнями навчальних занять (Нарада при директорові).

27 січня 2014р. «Про стан викладання предмету «Основи правознавства та формування правової культури на уроках, як умови запобігання правопорушенням серед учнівської молоді.

Важливо зазначити, що протягом лютого-березня проводиться двомісячник правової освіти та правовихної роботи у школі плануються правоосвітні заходи як для учнів, так і для батьків. Наприклад, протягом двомісячника правових знань були проведені:

1. Виставка літератури : «Підлітку про закон»  (Роненко Г.М.)

2. Година спілкування : «Я гордий тим, що я українець»  (Роненко Г.М., 5 кл.)

3.Усний журнал : « Конвенція про права дитини» (Гула Е.Й., 7 кл.)

4. Бесіда : «Я - громадянин України і гордий цим» (Комарницька М.І., 4 кл.)

5. Виховна година : «Права дитини» ( Вербіцька Г.І., 8 кл.)

6. Круглий стіл: « Правила для учнів» (Романів Г.В., педагог-організатор)

 

   Вчитель правознавства Гринів М.В. на кожному уроці звертає увагу учнів на ті зміни, які відбулися в правовому регулюванні суспільних відносин, але з певних причин не увійшли до підручника. Вчитель дотримуються системно-структурного підходу до викладання окремих розділів, активно запроваджує інтерактивне навчання, ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій. Це сприяє формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню певних особистісних цінностей, створює атмосферу співробітництва, творчої взаємодії у навчанні. Вчитель правознавства вчить учнів користуватися нормкативно-правовими актами, робити висновки на основі аналізу певних ситуацій, використовує різноманітні форми тестових завдань з правознавства.

          Педколектив школи приділяє велику увагу  правовій освіті батьків. Виховання в сім’ї – основа суспільного розвитку. Моральні цінності, які панують в сім’ї, відображаються на майбутньому житті молодої людини. Школа щодо цього питання підходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Батьки потребують певних правових знань. Школа усвідомлює, що немає однакових сімей, а тому існують відмінності у вихованні. Система роботи з батьками є багатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми.

Кожен класний керівник протягом І семестру навчального року відвідував учнів вдома, знайомився зі станом матеріально-побутових умов, проводив бесіди з батьками. Вчитель мусить знати не тільки характер учня, але і особливості взаємовідносин в сім’ї. Батьки зобов’язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров’я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до життя і праці. Класні керівники постійно підтримують зв’язок з сім’єю, проводять профілактичну роботу. У школі проводяться  батьківські збори на правовиховну тематику:

-Виховання самостійності та відповідальності у дитини. (4 клас).

-Роль сім’ї у вихованні дітей. (6 клас)

-Школа у житті наших дітей. (5 клас).

-Толерантність в сім’ї та у шкільному колективі. (7 клас).

-Про свідому дисципліну та свідоме ставлення до навчання. (8 клас).

-Виховання волі в підлітків. (9 клас).

 

        Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Порушення поведінки обговорюються на засіданнях батьківських комітетів, зборах. Батьки беруть участь і в організації дозвілля дітей: проводяться родинні свята, батьки часто допомагають в організації туристичних поїздок, походів.

     

        Велику увагу вчителі школи приділяють індивідуальній правовиховній роботі, що проходить за такими напрямками:

-Відвідування учнів вдома.

-Підтримання постійного зв’язку з батьками.

-Якщо можливо, знайомство з друзями підлітка.

-Залучення до гуртків, суспільно-корисної праці.

-Постійний контроль за учнем, як він бере участь у трудових справах класу.

-Залучення до класних і загальношкільних справ.

-Проведення різноманітних бесід.

     З метою профілактичної роботи в школі організовується дозвілля школярів, постійно проводяться різноманітні заходи.

        Дирекція і педагогічний колектив школи приділяють велику увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами району, лікарями, службою у справах сім’ї та молоді.

        Формами співпраці з правовими органами є:

Проведення заходів (бесід, зустрічей) з запрошенням працівників КМСД (Зарубайко В.М., старший оперуповноважений КМСД, Маценко М.Й., дільничний інспектор).

Залучення працівників правових органів до індивідуальної роботи з учнями.

 

       Жити в правовій державі – значить знати свої обов’язки і права, вміти їх відстоювати, не порушувати прав інших громадян – саме таких принципів дотримується педагогічний колектив школи з питань правовиховної роботи.

 

 

На виконання Програми правової освіти населення області  на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням Тернопільської міської ради від 20.08.2010 р. № 1036, з метою профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень і злочинів учнів та подальшого зміцнення законності, правопорядку, вдосконалення правовиховної та профілактичної роботи з учнями, здійснення цілеспрямованої і систематичної правової освіти і виховання школярів, у школі з 03 лютого по 31 березня 2014р. проведено  двомісячник правових знань та правовиховної роботи.  Складено  план роботи двомісячника правових знань і правовиховної роботи та забезпечено його повне і якісне виконання в процесі навчальної та виховної роботи закладу. Педагогоморганізатором, класними керівниками, вчителями початкових класів, вчителем правознавства  було організовано ряд заходів. Слід відзначити такі:

  • Круглий стіл «Правила для учнів»( 09.02., 1-9 кл., педагог-організатор)
  • Шкільна агітбригада «Вимітайлик» (20.03., 5-9 кл., педагог-організатор, класні керівники, вчитель правознавства )
  • Правовий ринг (10.02., 7-9 кл., вчитель правознавства)
  • Розмова в колі : «Права неповнолітніх у нашій державі»(12.03., 9 кл., класний керівник)
  • Правова абетка «Мої обов’язки» (06.02., 7 кл., класний керівник)
  • Годинна спілкування «Я гордий тим, що я українець»  (24.02., 5 кл., класний керівник)
  • Година громадянськості : « Мої права та обов’язки» (17.03., 2 кл., класний керівник)

       В методкабінеті школи створено та систематично поповнюється постійно діючий куток для вчителів початкових класів, вчителів-предметників, класних керівників, вихователів, бібліотекаря, керівників гуртків, педагога-організатора, батьків, учнів з питань організації і проведення правової освіти, формування правової культури, забезпечення правовиховної роботи з учнями.

      До проведення заходів адміністрацією та вчителями залучено  працівників правоохоронних органів та місцевої влади, представників медицини, батьків.

            Навчально-виховний процес, всі заходи організаційно-масової та індивідуальної правовиховної роботи спрямовано  підвищення правових знань та культури, виховання в школярів почуття духовності, свідомого навчання, дисципліни, попередження дитячої бездоглядності, пропусків уроків, правопорушень і злочинів учнями, організацію дозвілля, відпочинку та залучення школярів до різноманітних форм позакласної і позашкільної роботи за інтересами, консультативну роботу  з учнями та батьками.

           Попереджено, виявлено негативні прояви учнів, проаналізовано їх на класних і шкільних учнівських зборах, лінійках, засіданнях учкому, ради профілактики, батьківських зборах, в індивідуальному порядку.

           Обговорювалися  психотравмуючі ситуації, насильство над дітьми, травматизм, нещасні випадки школярів.

           Навчально-виховний процес, всі заходи організаційно-масової та індивідуальної правовиховної  роботи  спрямовано на підвищення правових знань та культури, виховання в школярів почуття свідомого навчання , дисципліни, попередження дитячої бездоглядності, пропуску уроків, організацію дозвілля, відпочинку та залучення школярів до різноманітних форм позакласної і позашкільної роботи.

 

Заступник директора школи з НВР                                                                                Шпак Н.Л.

 

Категорія: Методична робота | Додав: smile (22.12.2014)
Переглядів: 3721 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Підзамочківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz