П`ятниця, 16.11.2018, 21:15
Вітаю Вас Гість | RSS

Форма входу

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Методична робота

Доповідь про стан викладання української мови, читання та математики в початкових класах

                Доповідь

«Про стан викладання української мови,

читання та математики в початкових  класах»

    На виконання річного плану школи  протягом І та ІІ семестру перевірявся стан викладання української мови, читання та математики  в початкових класах, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів.

      Контроль за вивченням стану викладання предметів в початковій школі передбачав вивчення рівня викладання  предметів, перевірка наявності поурочних і календарно-тематичних планів їхня якість, методика перевірки знань, умінь і навичок учнів, робота із невстигаючими учнями, впровадження активних, інноваційних форм і методів навчання, позакласна робота . Були перевірені журнали 1-4 класів з метою встановлення об’єктивності виставлення оцінок, виконання навчальних програм.

В початковій школі працюють вчителі:

 1 клас -  Іваськів Т.П., педстаж – 21 рік, вчитель вищої категорії;

 2 клас -  Моцик Г.В., педстаж – 25 років, вчитель вищої категорії;

 3 клас – Годз О.І., педстаж – 19 років, вчитель І категорії

               Сеньків Г.В., педстаж – 16 років, вчитель І категорії;

4 клас  - Комарницька М.І., педстаж – 26 років,  вчитель І категорії.

   Наслідки перевірки вказують на те, що вчителі мають гарну науково-методичну підготовку, володіють методами і прийомами викладання української мови, читання  та математики, забезпечують засвоєння учнями основних навчальних понять. Вчителі початкових класів добре володіє методикою викладання в початкових класах. Усі мають курсову підготовку.      

     В ході перевірки з’ясувалося , що вчителі початкової школи особливу увагу приділяють стану викладання української мови 1-4 класах, плануючи вправи, які б сприяли орфографічній і пунктуаційній зіркості, уміння бачити в тексті особливості графічної форми слова, помічати пунктуаційні знаки, усвідомлювати їх роль у реченні, а також уміння самостійно виправляти допущені помилки, зіставляючи написане зі зразком.

     Так, вчитель 1 класу Іваськів Т.П. під час навчання грамоти користується  аналітико-синтетичним методом. Вивчення матеріалу йде від звука до букви.

А для цього використовує різноманітні вірші «Цікавинки», скоромовки, загадки, чистомовки, де учні визначають звук, який частіше чується. Вчаться учні виділяти нові звуки і співставляти вимову, умовно позначати і складати схеми слів, позначати звуки буквами, утворювати склади та слова, виділяти наголосом ненаголошений склад.

Від дітей вимагає повних відповідей. На уроках в учнів настольною книгою є тлумачний словник школяра.

Всі уроки унаочнені як друкованими предметними малюнками, зразками букв, так і схемами, таблицями складів зробленими самим вчителем. У кожного учня є робочі папки.

    В роботі використовує роботу колективну і індивідуальну, роботу в парах. В класі затишно, спокійно. Вчитель тримає під контролем весь клас. В роботі використовує руханки  (для очей, вух, вироблення правильної постави).

Вчитель добре володіє методикою викладання в початкових класах. Враховуючи індивідуальні особливості шести річок використовує «прихід» казкових героїв з різними завданнями. Для розвитку фонематичного слуху використовує фішки, а для кращого запам’ятовування елементів літери та розвитку дрібних м’язів рук діти викладають їх з насіння павуків, динь, гарбузів. Удосконалення пам’яті проводить під час заучування невеликих за обсягом віршів. Дітям подобається розгадувати ребуси, шаради.

   Вчитель 2 класу Моцик Г.В. в роботі опирається на вікові особливості учнів, тому на уроці використовує «Казки про частини мови», «Веселу абетку», роботу в парах, «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Прес» та різні мовні ігри.

   Для вдосконалення грамотності учнів на уроках пише різні види диктантів, де вчить учнів пояснювати написання слів. Працюючи над збагаченням словникового запасу школярів використовує довідникову літературу «Словник у малюнках», підручник «Таємниці української мови».

   Проводить уроки на високому науковому рівні, а для цього використовує творчі роботи учнів («Я знаю такі клички тварин», «Моє прізвище…»).

Уроки часто починає проводити під девізом зокрема : «Молодець! Старайся і ти досягнеш успіху». Робота з деформованим текстом, зорові диктанти, малюнкові – сприяють виробленню грамотного письма.

   Для знайомства дітей з новими словами звертається до енциклопедії та тлумачних словників. Враховуючи вікові особливості школярів їх психологічні особливості на практиці вчить учнів використовувати слова – звертання, знайомить із словами ввічливості. Тим самим привчає у дітей повагу до старших, дбайливе ставлення  до оточуючих.

   Вимоглива до охайного письма в зошитах, правильного і безпомилкового. Під час роботи учнів біля дошки вимагає пояснення написання орфограми тим самим розриває пам’ять і увагу, спостережливість.

   Вчитель 3 класу Сеньків Г.В. планує види роботи на уроці на становлення графічної навички письма, набуття умінь скоропису, що є необхідним для виконання більшої кількості письмових робіт в 3-ому класі. Діти ведуть спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що?  який? яка? що робить? будують сполучення слів, розрізняють слова за родовим і видовим ознаками: птахи, лелеки, зозулі, синиці, горобці; дерева: дуб, клен, яблуня. Діти добирають спільнокореневі слова і вводять їх у словосполучення і речення.

   Галина Володимирівна вчить аналізувати мовні явища і робити висновки. Для вироблення навичок грамотного письма розробила цілу низку вправ, які з уроку в урок впроваджуються і приносять свою користь. Як виконувати домашні завдання діти розбирають на уроці, а тому дома не виникає ніяких труднощів.

   На уроках української мови підбирає такі види роботи, щоб учням було цікаво: ігри, подорожі разом з казковими героями. Лічилки, скоромовки, сприяють розвитку мовного апарату.

  Вчитель намагається тримати в полі зору весь клас, інколи це не вдається.

   Працюючи над вивченням нового матеріалу вчить виділяти нове, пояснювати написання, визначати морфеми в словах, аналізувати мовний матеріал, користуватися орфографічним словником.

   Однак,  треба особливу увагу звернути на запам’ятовування учнями  словникових слів.

   Станом на кінець І семестру встановлено такі навчальні досягнення учнів 3 класу з української мови:

Високий рівень – 3 учні (Моцик Х., Романів В., Фреяк  І.)

Достатній рівень – 5 учнів (із них 3 учні мають 9 балів )

Середній – 1 учениця (Синюга В.)

   Вчитель 4 клас Комарницька М.І. на уроках використовує такі види роботи, які взаємопов’язані і носять творчий і розвиваючий характер. Учні вже самі спостерігають за мовними явищами і роблять висновки, опрацьовують навчальні інструкції. Вчителька вдало організовує колективну та індивідуальну роботу, роботу в парах, складання діалогу та взаємоперевірку робіт. При актуалізації опорних знань часто проводять «Бліц-турніри», «Мозковий штурм». На уроках використовує різноманітну наочність: схеми, таблиці, ілюстрації, предметні малюнки. Її учениця Романів О. отримала ІV місце в районному етапі конкурсу «Знавців української мови».

   Уроки проводить на високому методичному рівні. Види роботи носять розвиваючий та творчий характер. Діти працюють над виведенням алгоритмів грамотного письма. Вчителька вимоглива до дітей, їхнього письма в зошитах під час виконання класних та домашніх робіт. Для вироблення грамотного письма використовує різні види диктантів: вибіркові, вільні, малюнкові, зорові. Учні вміють користуватися різними словниками: орфографічними, тлумачними, антонімів.

   Станом на кінець І семестру встановлено такі навчальні досягнення учнів 4 класу з української мови:

Високий рівень – 4 учні (Мельник Т., Олійник Х., Романів О., Цибульський О.)

Середній – 2 учні (Рогатинський М., Чайківський М.)

В своїй роботі вчителі використовують різноманітну методичну літературу, зокрема: матеріали періодичних журналів «Початкова школа», матеріали  ІКТ та інші.

     Згідно з річним планом роботи школи  адміністрацією школи здійснювалася перевірка стану однієї зі змістовних ліній змісту початкової освіти — викладання читання та формування читацьких навичок в учнів початкових класів відповідно до Державних стандартів.

        Вчителі володіють методикою проведення уроків читання , всі вони основну увагу акцентують на використання сучасних педагогічних технологій в удосконаленні читацьких навичок молодших школярів.
Більшість відвіданих уроків показало, що вчителі на уроках читання знаходять такі способи відпрацювання навичок читання,що діти із задоволенням і цікавістю викликають позитивні емоції в процесі читання. Як результат – бажання читати, висловлюватися на різні теми, міцне засвоєння програмового матеріалу. Види діяльності на уроках вибираються учителями з урахуванням мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів.
   У початкових класах вчителі будують уроки таким чином, що крім вправ для розвитку всіх якостей читання ,використовують різні прийоми й методи, які допомагають розвивати в учнів пізнавальні потреби через свідоме читання,закладаючи основи читацької культури: зміна видів, прийомів читання, творчі види робіт, літературні ігри, вікторини, пропагування книжки(куточок читача, тематичні виставки книжок).
    Вчителі Сеньків Г.В. та Іваськів Т.П.  надають урокам читання розвивального характеру: вдало використовують тематичні малюнки, картини, роздатковий матеріал. Групи вправ спрямовані на формування вмінь свідомого,чіткого,безпомилкового читання, на розвиток розуміння структури
й змісту тексту. . Вчитель Комарницька М.І. застосовує
різні прийоми роботи для заохочення учнів до читання художньої книги: читацькі щоденники заповнені в кожної дитини.
   На уроках читання вчитель Моцик Г.В. приділяє чимало часу проблемі літературно-художнього розвитку учнів. Цей процес є дуже багатогранним, оскільки охоплює і ознайомлення з літературними жанрами, і роботу над словом, його лексичним значенням, відчуттям його звукової краси та художньої образності. Учні цих вчителів беруть активну участь в позакласних заходах, на яких вміло декламують вірші (Свято першого та останнього дзвоника, Свято Миколая, Новий рік, День вчителя).                                            
      Спланована і проводиться позакласна робота: літературні ігри, тематичні виставки книжок, конкурси малюнків до найулюбленішої книги, конкурси на кращі куточки читачів.                
    Виконуючи вимоги навчальної програми з читання в початкових класах, визначення об’єктивності оцінювання знань учнів з предмета, з 16 – 26 грудня 2013 року в школі було проведено контроль навичок читання в 2-4 класах. 

Мета перевірки: перевірити наявність базових знань з читання учнів 2 – 4 класів на кінець І семестру 2013 – 2014 н. р.

   Об’єктами контролю  стали спосіб, виразність, правильність, усвідомленість читання, дотримання розділових знаків, правильність наголосу, темп , практичні вміння роботи над текстами різних жанрів, обізнаність з колом дитячого читання.       Учням  після попереднього прочитання незнайомого тексту пропонувалось передати основний зміст прочитаного, висловити власні судження про персонажів, відповісти на запитання . Застосовувалась індивідуальна форма перевірки на незнайомому тексті. Перевірку навичок читання проводили заступник директора з НВР Шпак Н.Л. і вчителі початкових класів  Моцик Г.В.(2 кл.), Сеньків Г.В.(3 кл.), Комарницька М.І.(4 кл.).

Були перевірені:

- журнали 2 -4 класів (об’єктивність виставлення оцінок з читання, навички читання та оцінок під час перевірки навичок читання);

- система перевірки навичок читання та фіксування результатів в класних журналах;

- виконання програм з читання та позакласного читання.

Перевіркою виявлено такі результати:

Прізвище учня

                                 Критерії

Складами

Складами і словами

Словами

Виразність

Без помилок

Заміна

Розуміє

Частково розуміє

Правильність наголосу

Темп (слів/хв.)

(35-45)

Рівень

 

 

 

 

 

Борсук Вероніка

 

 +

 

+

+

 

 

+

+

40

Д

 

 

Загородний Максим

 

 +

 

+

 

+

 

+

+

44

Д

 

В

Зінський   Денис

 

 

+

+

+

 

+

 

+

47

В

 

 

Ковальова Христина

 

 

+

 

+

+

 

+

 

+

57

В

 

 

Ментус Руслан

 

+

 

+

 

+

+

 

+

56

В

 

 

Олійник Ольга

+

 

 

+

 

+

 

+

+

49

Д

 

 

Синюга Назар

+

 

 

+

+

 

 

+

 

+

35

Д

 

 

Слободян Олеся

 

 

+

+

+

 

+

 

+

65

В

 

 

Пшик Аліна

 

+

 

+

+

 

+

 

+

54

В

 

 

Фреяк Артур

 

+

 

+

+

 

+

 

+

58

В

 

2 клас

     Із 10 учнів 6 читають на високому рівні: володіють продуктивним способом читання, правильно інтонують текст, розуміють прочитане і передають його зміст, значно перекривають норми темпу. Найкращі результати в Слободян О.  Четверо учнів( Синюга Н., Олійник О.,Борсук В.,Загородний М.)читають на достатньому рівні. Вони вкладається в норми темпу читання, але  припускаються  окремих помилок у закінченнях,  у складніших випадках переходять на читання плавними складами, ігнорують розділові знаки, зміст прочитаного передають неправильно. Ментус Р.,Олійник О.   інколи допускають  помилки при читанні тексту, замінюють в словах букви.

Прізвище учня

Критерії

Складами і словами

Словами

      Виразно

Не виразно

Без помилок

Заміна

Пропуск

Повторення

      Наголос

Розуміє

Частково розуміє

 

Темп (65 – 70 сл/хв)

 

Оцінка

 

Боднар Юля

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

+

61

9

 

Борсук Вікторія

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

 

102

11

 

Моцик Христина

 

+

+

 

+

 

 

 

+

+

 

113

12

 

Романів Володимир

 

+

 

+

+

 

 

+

 

+

 

72

10

 

Фреяк Ірина

 

+

+

 

+

 

 

 

+

+

 

79

11

 

Фреяк Сергій

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

 

82

11

 

Сембрат Микола

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

45

7

 

Синюга Вікторія

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

49

8

 

Слободян Тетяна

 

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

80

10

3 клас

Із 9 учнів класу 6 учнів показали вищий рівень володіння читацькими навичками. Вони читають правильно, свідомо, значно перекривають нормативи темпу. Вміють самостійно добирати засоби інтонування тексту, передають зміст та основні ідеї прочитаного. Найкращі результати показали Моцик Х.,Борсук В.,Фреяк С.,Фреяк І., Слободян Т. Троє учнів читають на достатньому рівні. Вкладаючись в нормативи темпу читання, володіючи продуктивним способом читання,  вони, разом з тим, не завжди правильно добирають засоби виразності, зміст прочитаного розуміють частково. Сембрат М. та Синюга В. прочитали всього 45 і 49 слів відповідно плавними складами, ігноруючи розділові знаки, роблячи помилки, зміст прочитаного можуть передати лише з допомогою вчителя.

4 клас

Прізвище учня

Критерії

Спосіб читання

Без помилок

Пропуск

Повторення

Виразно

Не виразно

Розуміє

Частково розуміє

Темп (слів / хв)

        (70 - 80)

Оцінка

 

Мельник Тетяна

СЛ

+

 

 

+

 

+

 

102

11

 

Олійник Христина

СЛ

+

 

 

+

 

+

 

74

11

 

Рогатинський Михайло

СЛ

 

 

+

 

+

 

+

59

8

 

Романів Ольга

СЛ

+

 

 

+

 

+

 

83

11

 

Цибульський Олександр

СЛ

+

 

 

+

 

+

 

94

11

 

Чайківський Максим

СЛ

 

+

 

 

+

 

+

52

8

        Четверо учнів класу показали навички читання вищого рівня. Читають свідомо, правильно, виразно з використанням основних мовленнєвих і позамовних засобів виразності, з допомогою яких учень виражає розуміння фактичного змісту і основного смислу твору, своє ставлення до твору. Чайківський М.і Рогатинський М.  не вкладаються в норми темпу читання, допускають окремі помилки, проте читають продуктивним способом, можуть передати зміст, відповідають на запитання по тексту. Тому їх оцінили середнім рівнем.

 Статистика результатів перевірки наступна:

Клас

К-сть учнів на час перевірки

н/а

П

С

Д

В

Якісний показник (%)

Учні,яким потрібна допомога

2

10

0

0

0

1

9

100

Синюга Н.

3

9

0

0

0

3

6

100

Сембрат , Синюга , Боднар

4

6

0

0

0

2

4

100

Рогатинський, Чайківський

2-4

25

0

0

0

6

19

100

 

    Як свідчать результати перевірки техніки читання, програмовий матеріал, в цілому, засвоюється на достатньому та високому рівнях.

    Відповідно до плану школи було вивчено стан викладання математики та рівень навчальних досягнень учнів 1-4 класів .

   З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів відвідано уроки, проведено  контрольні роботи, вивчено стан ведення зошитів з математики.

   Вивчення досягнень молодших школярів було проведено за такими критеріями:

понятійний (репродуктивне засвоєння знань (тести);

теоретичний      (основні      математичні      закономірності,      уміння синтезувати знання, робити аналіз);

фактичний (знання програмного матеріалу);

практичний (застосування набутих навичок).

    Перевіркою встановлено, що вчителі початкових класів забезпечують оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та достатніх для успішного вивчення інших предметів початкової школи. Формують в учнів елементарні математичні уявлення, логічні структури мислення, необхідні для забезпечення наступності у вивченні математики та інформатики в середній загальноосвітній школі. Відвідані уроки показали, що вчителі старанно готуються до уроків, складають поширені поурочні плани, використовують наявну наочність, впроваджують новітні технології, нестандартні форми і види навчальної роботи: „Пошук Інформації”, „Мозковий штурм”, „Займи позицію”, „Ажурна пилка”, тощо.

   Програма з математики 1-4 класів включає змістовні лінії, визначені Державним стандартом початкової загальної освіти:

Властивості та відношення предметів, Лічба;

Числа і дії над ними;

Числові та буквені вирази;

Рівності, нерівності, рівняння;

Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла;

Величини та одиниці величин.

    Всі вчителі початкових класів початковий етап уроку починають з усної лічби, що сприяє розвитку не лише обчислювальних умінь, а й гнучкості та критичності мислення, кмітливості.

   Тут дуже важливо вдало дібрати завдання і не відводити для даного етапу уроку занадто багато часу. Це добре розуміють вчителі.

   На кожному з відвіданих уроків були проведені математичні диктанти. Особливо вдало він пройшов у Моцик Г.В., вчителя 2 класу, Годз О.І., вчителя 3 класу.       Школярі із задоволенням обчислювали результати, міркували, доводили цікаві за змістом завдання.

    Перший розділ програми - «Властивості та відношення предметів. Розміщення предметів у просторі і на площині. Лічба предметів» за своїм змістом і завданням є підготовчим етапом у навчанні. Майже всі учні добре засвоїли програмний матеріал цього розділу.

   Змістовна лінія «Числа і дії над ними» проходить наскрізно через увесь початковий курс математики. Учні початкових класів вміють читати і записувати натуральні числа, записувати число у вигляді суми розрядних доданків, порівнювати натуральні числа, виконувати дії з багатоцифровими числами, визначити порядок виконання арифметичних дій. Добре справляються з такими завданнями учні 3 класу (вчитель Годз О.І.) та учні 4 класу (вчитель Комарницька М.І.).

   Важливе значення в математичній освіті учнів відіграють задачі. Вони виконують різні функції.

   Перша функція - пізнавальна, якою передбачається засвоєння через задачі елементів арифметичної теорії, взаємозв'язок між результатом і компонентами арифметичних дій, кількісне відношення між числами. За допомогою задач формуються уявлення про величини, їх одиниці, зв'язок між величинами. Ці задачі розширюють пізнавальний досвід дітей, допомагають застосовувати здобуті знання в практичній діяльності.

Друга функція - дидактична, якою передбачено формування вмінь слухати задачу, повторити її детально або своїми словами, визначити відомі і не відомі величини, проаналізувати зміст задачі, зобразити задачу у вигляді малюнка, схеми, правильно здійснити вибір дії та обґрунтувати її, розв'язати задачу.

Третя функція - розвивальна, яка пов'язана з навчанням учнів правильно міркувати, висловлювати обґрунтовані судження.

Четверта функція - виховна, яка передбачає під час розв'язування задач виховання волі, стійкості, кмітливості.

Ефективно працюють з учнями і досягають позитивних результатів при розв'язанні задач вчителі: Іваськів Т.П. вчитель 1 класу, Годз О.І. , вчитель3 класу.

Більшість учнів початкових класів вміють розпізнавати геометричні фігури на моделях, малюнках і навколишніх предметах.

Визначають площу, периметр, довжину предметів. Недостатньо уваги приділяється навикам роботи з креслярськими інструментами (лінійкою, циркулем) при побудові малюнків.

Для успішного навчання учнів вчителі використовують інтерактивні форми і методи навчання. Учні вміють працювати в групах, парах, колективно, самостійно, готувати проекти.

   Враховуючи вікові і психологічні особливості учнів, всі педагоги своєчасно проводять цікаві руханки, слідкують за осанкою учнів, провітрюють кабінети.

Велике значення в навчанні учнів математики відіграє наочність, дидактичний матеріал. У 1 класі неможливо вивчити жодну змістову лінію курсу математики без наочності. У 1 класі є достатня кількість різноманітного ілюстративного матеріалу (фігурки тварин, зображення овочів, фруктів тощо), геометричних фігур, каси цифр, індивідуальних дидактичних матеріалів. Придбано для кожного учня зошити з математики для індивідуальних робіт, що дає змогу значно поліпшити якість навчального процесу, оцінити знання кожного учня.

Результати контрольних робіт з математики, проведених у 3-4 класах показали, що:

-  із 9 учнів (3 класу) виконали роботу на високому рівні – 3 учні (33%), достатньому - 5 учнів (56%), середньому рівні - 1 учнь (11%), початковому - 0 учнів.

-  Із 6 учнів (4 класу) виконали роботу на високому рівні – 4 учні (68%), достатньому - 1 учень (16%), середньому рівні - 1 учень (16%), початковому - 0 учнів.

   Аналіз виконання контрольних робіт свідчить, що переважна більшість учнів в основному засвоїла навчальний матеріал на рівні вимог, може розв’язувати завдання на репродуктивному рівні. Але виявлено, що окремі учні недостатньо володіють навиками виконання завдань творчого характеру (застосування набутих знань у нових ситуаціях, завдання з логічним навантаженням). Недостатньо сформовані навички самоконтролю і самоперевірки (володіння методом „прикидки” під час виконання обчислень, складання і розв’язування обернених задач). Виявлені недоліки свідчать, що вчителі початкових класів не завжди виділяють головне під час вивчення нового матеріалу, не дають школярам зразків чітких міркувань  при розв’язуванні задач, алгоритмів обчислення виразів, не спонукають їх до пошуку нових способів виконання  цих робіт, часто обмежуються простим відтворенням змісту матеріалу.

   Типові помилки учні допускали при розв'язанні складеної задачі, знаходженні значення виразів, що містять дві і більше дії, виконанні дій з іменованими числами, при розв’язуванні рівнянь, нерівностей, при виконанні геометричних побудов, у завданнях логічного характеру.

   Причиною такого результату є те, що вчителі недостатньо використовують завдання розвивального характеру, не приділяють належної уваги творчій роботі над задачею, індивідуальній роботі з учнями, розвитку логічного мислення, мало використовують різнорівневі вправи у відповідності з вимогами часу.

   Аналіз стану ведення учнівських зошитів з математики показує, що вчителі приділяють увагу формуванню навичок каліграфії і культури письмових робіт, проводять каліграфічні хвилинки, роботу над помилками. Проте не завжди відпрацьовується культура оформлення письмових робіт. Недостатня увага приділяється розвитку креслярських навичок.

   Вчителі добре знають критерії оцінювання усних відповідей: правильність відповіді, її повнота, уміння застосовувати знання, послідовність викладу матеріалу та культури мовлення, рівень сформованості вмінь, рівень самостійності учнів під час виконання завдань. Однак, вчителі забувають, що за усну відповідь можна виставити учню оцінку одразу після виконання певного завдання, а не лише в кінці уроку. Переважають поурочні бали, які виставляються майже всім учням, без глибокої мотивації.

   Для формування основ комп'ютерної грамотності молодших школярів  впроваджено пропедевтичний курс «Сходинки до інформатики» в другому класі(вчитель Сарахман Т.А.). Для запровадження означеного курсу забезпечено 5 компютерів. Всі учителі початкових класів володіють комп'ютером на рівні користувача , свої уміння застосовують для виготовлення дидактичних матеріалів.

   Дирекція школи контролює стан викладання української мови, читання, математики в початкових класах, в кінці семестру проводяться контрольні роботи, видаються відповідні накази. На засіданнях методоб’єднання вчителів початкових класів приділялася значна увага стану викладання української мови, читання, математики протягом навчального року (керівник методичного об’єднання Годз О.І.)

 

Заступник директора школи з НВР                                                                    Шпак Н.Л.

Категорія: Методична робота | Додав: smile (22.12.2014)
Переглядів: 7564 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.3/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Підзамочківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz